Farabi Değişim Programı Akademik Yıllara Göre Gİden-Gelen Öğrenci Sayıları

 

Eğitim-Öğretim Yılı

Giden Öğrenci

Gelen Öğrenci

2009-2010

7

9

2010-2011

-

3

2011-2012

4

5

2012-2013

10

2

2013-2014

10

12

2014-2015

12

12

2015-2016

8

6

2016-2017

15

8

2017-2018

10

8

TOPLAM

76

65


 

Farabi Giden Öğrenci

 

Farabi Gelen Öğrenci