İKİLİ ANLAŞMALAR

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi

Erzurum Atatürk Üniversitesi

Avrasya Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi 

Harran Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

KahramanMaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi 

Marmara Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

Pamukkale Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Munzur Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

 
NOT:Anlaşma sayısı artacaktır.